თხილის რეალიზაციის პრობლემები გალში

2011 წლის 4 ოქტომბერი | 12:57

გალელ გლეხებს თხილის რეალიზაციისათვის გალის ან ზუგდიდის ბაზარი აქვთ. გალთან შედარებით, ზუგდიდში თხილი უფრო ძვირი ღირს, თუმცა ე.წ. საზღვრის გადმოლახვისას რუსი მესაზღვრეები მათ სოლიდურ ბაჟს სთხოვენ.