ტურიზმი ბორჯომში – არსებული გამოწვევები და პრობლემები [Video]

2017 წლის 10 მაისი | 17:43

ტურისტული ინფრასტრუქტურა, საკურორტო სეზონის ხანგრძლივობა,  სტატისტიკა ქვეყნების მიხედვით, ბიუჯეტიდან სფეროს განვითარებაზე გამოყოფილი თანხები, ტურისტების მთავარი მოთხოვნები – ნახეთ ტელეკომპანია “ბორჯომის” დისკუსია ტურიზმის თემაზე.

დისკუსია ხორციელდება  ტელეკომპანია „ბორჯომის“ მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში.

სატელევიზიო პროგრამის დამზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. 

სატელევიზიო პროგრამის შინაარსზე პასუხისმგებელია ტელეკომპანია „ბორჯომის“. ის შესაძლოა არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.