ცესკოს კომენტარი ზუგდიდში საარჩევნო უბნის დაგვიანებით გახსნის თაობაზე {VIDEO}

2016 წლის 8 ოქტომბერი | 12:35