თავისუფალი სივრცე – ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

2015 წლის 29 აპრილი | 12:23

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება, რა შეიცვალა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ და როგორ მიმდინარეობს პროცესი. თემაზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს ევროპასთან ჰარმონიზაციის სააგენტოს უფროსი საუბრობს.

სტუმარი:

ზურაბ ზურაშვილი – სურსათის ეროვნული სააგენტოს ევროპასთან ჰარმონიზაციის სამმართველოს უფროსი.

წყარო: “დია”.