სტუმარი მრავალკუთხედში – სურსათის უვნებლობა {VIDEO}

2016 წლის 1 მარტი | 13:52

გადაცემა მომზადებულია ევროპის ფონდის დაფინანსებით, ევროკავშირისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს გრანტების ფარგლებში. გადაცემის შინაარსზე პასუხისმგებელნი არიან ავტორები. გადაცემა არ გამოხატავს ევროპის ფონდის, ევროკავშირისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ოფიციალურ პოზიციებს.

12476570_10206507193624246_1346958960_n

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 283.