სტუმარი მრავალკუთხედში – ოჯახში ძალადობა {video}

2014 წლის 28 ოქტომბერი | 12:36

 

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 227.