სტუმარი მრავალკუთხედში – მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საქართველოში – გაეროს კვლევა {video}

2014 წლის 12 დეკემბერი | 14:48

ამ თემაზე:

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 233.