სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 7 ძირითად მიმართულებას მოიცავს {video}

2014 წლის 21 ივლისი | 15:06

ფერმერთა კონკურენციის ამაღლება, სურსათის უვლებლობა, რეგიონული და სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება – ეს იმ მიმართულებების არასრული ჩამონათვალია, რასაც სოფლის მეურნეობის განვითარების 2014-2020 წლების სტრატეგია მოიცავს.

სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ღონისძიებების განხორციელება საქართველოში სოფლის მეუნეობის დარგის განვითარების ტემპს, წარმოების ზრდასა და საექსპორტო ბაზრის გაფართოებას შეუწყობს ხელს.

2014-2020 წლების სტრატეგია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და არასანთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი მუშაობის შედეგად შემუშავდა.

სინქრონები:

დავით გალეგაშვილი – სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე;

ლაშა დოლიძე – სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენელი;

 

ავტორები:

ნათია ამირანაშვილი, რობერტ ჭურღულია;