შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს {VIDEO}

2016 წლის 7 ოქტომბერი | 14:36

სხვა ცნობარი – 6 ოქტომბერი.