სატყეო ხანძრების მართვის სტრატეგია [Video]

2017 წლის 3 ოქტომბერი | 1:12

გვაქვს თუ არა სატყეო ხანძრების მართვის სტრატეგია, რომელზე მუშაობაც 2008 წელს დაიწყო და 2015 წლისთვის, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის დახმარებით დასრულდა.

ავტორები:

სალომე შალიკაშვილი, რობერტ ჭურღულია.