საქართველოში მსხვილფეხა შინაური ცხოველის 5% ბრუცელოზითაა დაავადებული {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

2015 წლის 9 მარტი | 13:36

მსხვილფეხა შინაური ცხოველის 5% – ეს არასრული სტატისტიკაა, რომელიც საქართველოში ბრუცელოზით დაავადებული საქონლის რაოდენობას ასახავს. პარალელურად, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბაქტერიის წინააღმდეგ, სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესშია. როგორც ცნობილია, ამ ეტაპზე, გეგმის მხოლოდ სამუშაო ვერსია არსებობს.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 245.