საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის პროექტების შესახებ {video}

2015 წლის 24 მარტი | 14:06

ექსპერტი, სოფლის მოსახლეობა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება – ეს გარბმობილია. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ამ პროექტმა საქართველოს კუთხეების ნაწილი უკვე მოიარა და გამოხმაურებებიც ჰქონდა. გარბმობილისა და რეგიონულ ტელევიზიებში გამართული დისკუსიების შესახებ, რეგიონული ტელევიზიების წარმომადგენლები, ჩვენ მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში მოგიყვებიან.