სამართლიანი არჩევნები – ამ დროისთვის, ყველაზე ხშირად დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება ფიქსირდება {VIDEO}

2016 წლის 30 ოქტომბერი | 12:58

სარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოების 6, დამკვირვებლის ფულებების შეზღუდვის 2, წილისყრის პროცედურების დარღვევის 3 და მარკირების გარეშე ხმის მიცემის 1 შემთხვევა – მიხეილ ბენიძემ ,,სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლების მიერ, ამ დროისთვის, დაფიქსირებულ  ხარვეზებხე ისაბურა. მისი განმარტებით, საარჩევნო უბნების გახსნისა და მოწყობის პროცესმა არსებითი ხასიათის დარღვევების გარეშე ჩაიარა.

მოცემული მომენტისთვის, “სამართლიანი არჩევნების” დამკვირვებლების მიერ ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებული 10 შენიშვნა, საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარმოდგენილია 9 საჩივარი, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიაში – 6 საჩივარი.

სინქრონი:

მიხეილ ბენიძე – “სამართიანი არჩევნების” აღმასრულებელი დირექტორი.

ავტორები:

ეკატერინე მამამთავრიშვილი, რობერტ ჭურღულია.