რეგულაციები რუსულ პროპაგანდას – განსხვავებული აზრი

2016 წლის 2 დეკემბერი | 13:10

ორმოცდამეთექვსმეტე გადაცემა.