რეგიონული განვითარება და თვითმმართველობის მოდელი ესტონეთში {VIDEO}

2017 წლის 4 აპრილი | 15:26

“ესტონეთი დაყოფილია 15 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულად, ეგრეთწოდებულ “უეზდებად” თითოეულში არის კიდევ თვითმმართველობა. მათი კანონმდებლობით თვითმმართველ ერთეულში მინიმუმ 5000 მაცხოვრებელი უნდა წევრიანდებოდეს. მომავალი წლის 1 იანვრიდან ესტონეთი საერთოდ აუქმებს “უეზდებს” და მათ ფუნქციებს თვითმმართველობებს გადასცემს”. – ნუგზარ სუარიძე ესტონური თვითმმართველობის შესახებ.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 333.