რას ნიშნავს მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვთა პასპორტიზაცია {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

2015 წლის 24 თებერვალი | 14:59

2015 წლიდან მსხვილფეხა საქონლის პასპორტიზაცია დაიწყო. პროცესით მთავრობა, ცხოველთა ჯანმრთელობის, ჰიგიენური მდგომარეობისა და სადგომებში სანიტარული წესების დაცვის გაკონტროლებას გეგმავს. დადგენილება ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად იქნა მიღებული.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 243.