ქარგვის ოსტატი {VIDEO}

2017 წლის 24 თებერვალი | 16:02

სინქრონები:

  • ნონა ინჩქიტიძე – ქარგვის ოსტატი;
  • ნინა ვისტიროპ – ღვალაძე – ნონა ინჩქიტიძის პედაგოგი;
  • მარი ღვალაძე.

წყარო: ს/კ იმერვიზია

ავტორები:

სალომე კოხრეიძე, ვლადიმერ ჯაოშვილი.