ქალები გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მიღმა – გენდერული დისბალანსი კახეთში {VIDEO}

2016 წლის 9 სექტემბერი | 12:29

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ პერიოდულად აქვეყნებს ინფორმაციას ადგილობრივ თვითმმართველობებში ქალთა წარმომადგენლობის შესახებ. ბოლო მსგავსი მასშტაბური კვლევა ორგანიზაციამ მიმდინარე წლის მაისში გამოაქვეყნა: დადგინდა, რომ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ხელმძღვანელი პოზიციების აბსოლუტური უმრავლესობა მამაკაცებს უკავიათ – ქალები ძალიან მწირად არიან წარმოდგენილები როგორც არჩევით ორგანოებში, ასევე აღმასრულებელი რგოლის მაღალ პოზიციებზე.

წყარო: www.transparency.ge