ფერმერთა უფლებების დასაცავად ახალი სათათბირო გაერთიანება შეიქმნა {VIDEO}

2016 წლის 1 დეკემბერი | 19:37

სინქრონები:

  • ნინო ზამბახიძე – “საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის” თავმჯდომარე;
  • ბექა გონაშვილი – “მეცხვარეთა ასოციაციის” თავმჯდომარე;
  • ლევან დავითაშვილი – სოფლის მეურნეობის მინისტრი;
  • ხუან ეჩანოვე – “საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის”  საპატიო თავმჯდომარე.

ავტორები:

ირმა ჭარაქაშვილი, სანდრო ხატიაშვილი.