ომი ტელეეთერებით {VIDEO}

2016 წლის 7 აპრილი | 17:55

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გაშუქება აზერბაიჯანულ და სომხურ ტელევიზიებში.

რეპორტაჟი მომზადებულია პარტნიორი პროექტის – currenttime.tv – ს მიერ, GARB – თან თანამშრომლობით.