ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამავალი სატრანზიტო დერეფნები – შეთანხმება საქართველოსა და რუსეთს შორის {VIDEO}

2017 წლის 21 თებერვალი | 13:46

სავაჭრო მონაცემების მიწოდება და გაზიარება,  საბაჟო პროცედურებისა და საქონლის გაფორმების მონიტორინგი, ტრეფიკინგის, ფულის გათეთრების, საქონლის ფალსიფიცირების, რადიოაქტიური ნივთიერებების უკანონო გადატანის, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვისა და ნებისმიერი სხვა სახის უკანონო ვაჭრობის პრევენციის და კიდევ სხვა რამდენიმე მიზნით 2011 წელს საქართველო რუსეთს შორის სპეციალური შეთანხმება გაფორმდა. შეთანხმების ხელმოწერა აგვისტოს ომიდან სამი წლის შემდეგ რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების მხარდაჭერის სანაცვლოდ საქართელომ მოითხოვა.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 327.