მრავალკუთხედი – 347

2017 წლის 10 ივლისი | 13:16

მთავარი თემა:

როგორ მოწმდება საკვები პროდუქტები, მათი ავ-კარგიანობა და რამდენად დაუახლოვდა კანონმდებლობა საქართველოში ევროპულ სტანდარტებს – ამ საკითხებზე “მრავალკუთხედი” სეს-ის სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსს გია მიქაძეს ესაუბრა.