მრავალკუთხედი – 340

2017 წლის 22 მაისი | 11:34

თემები:

  1. 40 მილიონი ლარის ეკონომია თუ საბჭოთა კავშირში დაბრუნება – მთავრობის ახალი ინიციატივით 7 თვითმმართველ ერთეულს სტატუსი უუქმდება;
  2. აგრო სიახლეები – ტრადიციული ჩანართი “მრავალკუთხედში”.