მრავალკუთხედი – 339

2017 წლის 15 მაისი | 13:36

თემები:

    1. რა იცვლება კონსტიტუციაში – იურისტის გინამარტებები და საზოგადოებაში არსებული ინფორმაცია;
    2. “შევეგებოთ ახალ შესაძლებლობებს” – საქართველო ევროპის ურთიერთობების ისტორია და თანამედროვე რეალობა;
    3. კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა და სხვა თემები “აგრო სიახლეებში”.