მრავალკუთხედი – 338

2017 წლის 8 მაისი | 14:24

გადაცემა “მრავალკუთხედი” განსხვავებული ფორმატით, გიგა აბულაძესთან ერთად.

ბორჯომის განვითარების ჯგუფის მუშაობის სპეციფიკა და დაგეგმილი თუ განხორციელებული პროექტები, ნახეთ როგორ მუშაობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი საპილოტე მუნიციპალიტეტთაგან ერთ-ერთში.