მრავალკუთხედი – 338 – ENGLISH

2017 წლის 8 მაისი | 15:02

გადაცემა “მრავალკუთხედი” განსხვავებული ფორმატით, გიგა აბულაძესთან ერთად.

ბორჯომის განვითარების ჯგუფის მუშაობის სპეციფიკა და დაგეგმილი თუ განხორციელებული პროექტები, ნახეთ როგორ მუშაობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი საპილოტე მუნიციპალიტეტთაგან ერთ-ერთში.