მრავალკუთხედი – 336

2017 წლის 24 აპრილი | 15:01

თემები:

  • მომხმარებლთა უფლებები და ტრაგედია, რომელიც მის არ არსებობას შეიძლება მოჰყვეს;
  • 4000-ზე მეტი ოჯახი განსახლების მოლოდინში – ეკომიგრაციის პოლიტიკა დღეს და სამი წლის წინ;
  • ქართული ჩაის და კენკროვანი კულტურების პერსპექტივები “აგრო სიახლეებში”.