მრავალკუთხედი – 330

2017 წლის 13 მარტი | 14:39

თემები:

  • აფხაზეთთან დამაკავშირებელი 2 პუნქტი უკვე დაიკეტა – რუსეთის როლი ხელოვნურ კონფლიქტებში საქართველოსა და უკრაინაში;
  • ქალები საქართველოდან – ისტორიების გენდერული ასპექტები “მრავალკუთხედში”;
  • ქართული კივის ევროპული გზა “აგრო სიახლეებში”.