მრავალკუთხედი – 327

2017 წლის 20 თებერვალი | 14:03

თემები:

  • ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამავალი სატრანზიტო დერეფნები – შეთანხმება საქართველოსა და რუსეთს შორის;
  • საქონლის ხორცის ეტიკეტირება – ევროპულ-ქართული პარალელები;
  • ქვეყნის მთავარი სავაჭრო პარტნიორები, სოფლის განვითარების სტრატეგია და “აგრო სიახლეები” “მრავალკუთხედში”.