მრავალკუთხედი – 326

2017 წლის 13 თებერვალი | 18:32

თემები:

  • რუსთავის აზოტიდან გათავისუფლებული 350 თამანშრომელი, რატომ ფერხდება შრომის ინსპეციის სრულფასოვანი ამოქმედება;
  • აგინაზღაურებენ თუ არა ზარალს უხარისხო ან არასტანდარტული სერვისის შემთხვევაში – მისტიკური მომხმარებელი “მრავალკუთხედში”;
  • მესხური ტენილი ყველის ევროპული პერსპექტივა და სხვა აგრო თემები გადაცემის მეორე ბლოკში.