მრავალკუთხედი – 318 – ENGLISH

2016 წლის 28 დეკემბერი | 18:04

ევროკავშირი საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის – ევროკავშირის, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციისა და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ერთობლივი პროექტი.

გადაცემის თემა:

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები