მრავალკუთხედი – 284

2016 წლის 7 მარტი | 12:50

თემები:

  • გავრცელდება თუ არა უცხოეთის მოქალაქე მსჯავრდებულებზე C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამა;
  • რა ეტაპზეა ვირუსის მსუბუქი ფორმის მატარებელთა მკურნალობის საკითხი;
  • სოფლის ექიმისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები – ხარვეზები, გამომწვევი მიზეზები და ხელისუფლების პოზიცია;
  • რა ღირს კინოში ვიზიტი.