მეწარმე და ევროკავშირი {video}

2014 წლის 30 ივლისი | 12:07

 

წყარო: TV25.ge.