მარნეულში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევას ფარული კენჭისყრის სამი ტური დასჭირდა {video}

2014 წლის 22 ივლისი | 12:51

ენობრივი ბარიერი, ზეწოლა თუ პროტესტი. მარნეულში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევას სამი ტური დასჭირდა. დეპუტატთა ნაწილი აცხადებს რომ ვალერი მერტრევლს არ იცნობს. მეტრეველი, ისევე, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე, ნაბი აბდულაევი, ადგილობრივ თვითმმართველობაში, “ქართული ოცნების” პარტიული სიით არის შესული.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 221.