გათავისუფლებული 60 ბიბლიოთეკარი

2011 წლის 4 ოქტომბერი | 13:17

გორის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ერთი ბიბლიოთეკა და ძირითად შტატში 12 თანამშრომელი დატოვეს.