გარბმობილი – მარტყოფი {video}

2015 წლის 28 აპრილი | 12:51

ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ამჯერად გეზი მარტყოფისაკენ აიღო და მეცხვარეებს გაესაუბრა. საძოვარი, იაფი კრედიტები, საკუთრების უფლება და სხვა საკითხები ფერმერებმა გარბმობილის ექსპერტთან ერთად განიხილეს.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 250.