განათლების სამინისტროში ოპტიმიზაციის შედერგად 5 მლნ ლარამდე გამოთავისუფლდა {VIDEO}

2017 წლის 7 თებერვალი | 17:57

განათლების სამინსიტროში ოპტიმიზაციის შედეგად 5მლნ-ლარამდე გამოთავისუფლდა, ამის შესახებ ალექსანდრე ჯეჯელავამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მინისტრის განმარტებით, ოპტიმიზაციის პროცესში შემცირება თანამშრომლებსაც შეეხოთ, უწყებას დაქვემდებარებულ  ერთეულებში 400-მდე თანამშრომელი გაათავისუფლეს. მათ შორის მთლიანად გაუქმდა, მანდატრურის სამსახურს დაქვედებარებული პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის დერპარტამენტი, სადაც 116 ადამიანი მუშაობდა.

უწყების ინფორმაციით, ფინანსების შემცირება ძირითადად ადმინსტრაციულ ხარჯებს შეეხო.

სინქრონი:

ალექსანდრე ჯეჯელავა – განათლების მინისტრი.

ავტორები:

ირმა ჭარაქაშვილი, სანდრო ხატიაშვილი.