განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები ეთნიკურ უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

2014 წლის 17 დეკემბერი | 13:21

რა პრობლემები აქვთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს საქართველოში განათლების მიღების კუთხით. რა პროგრამები აქვს სახელმწიფოს მათი ინტეგრირებისათვის და როგორ სრულდება ისინი. ამ თემაზე ტელეკომპანია „მარნეულმა“ დისკუსია გამართა.


სტუმრები:


1. ნიუფერ ყუბანოვა 
2. მარტინ ავედისიანი