გადაწყვეტილება გონიოელების სასარგებლოდ [Video]

2017 წლის 6 ივნისი | 17:55

ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გონიოში მცხოვრები 50 ოჯახის სარჩელი  დააკმაყოფილა. მოსამართლე ლაშა თავართქილაძის გადაწყვეტილებით,  ბათუმის მერიის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ გონიოელების საკითხი ხელახლა უნდა შეისწავლოს და თითოეულ მოსარჩელეს ინდივიდუალური პასუხი გასცეს.

წყარო: TV25.