ევროკავშირის ახალ პროექტში საქართველოც ჩაერთო {video} (რუსული თარგმანი)

2015 წლის 20 ივნისი | 12:31

ევროკავშირის ახალი პროგრამა, რომელიც ხელოვანებს საკუთარი შემოქმედების დაფინანსებას სთავაზობს. პროგრამა, რომელში ჩართვაც მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვისაა შესაძლებელი საქართველოსთვის გამონაკლისს დაუშვებს.

სტუმრები:

ქეთი შენგელია – შემოქმედებითი ევროპის კულტურის ოფისის წარმომადგენელი;
ნოშრევან ჩხაიძე – მედიის ოფისის წარმომადგენელი.

წყარო: TVkvemokartli.