ევროკავშირი და ეკოლოგია

2014 წლის 12 აგვისტო | 17:38

ევროპასთან ასოცირების შეთანხმება, სხვა მნიშვნელოვან საკთხებთან ერთად, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და მის ევროპულ სტანდარტებთან მისადაგებასაც მოიცავს.  ჭიათურაში ჰაერისა და წყლის დაბინძურების დონე საკმაოდ მაღალია, თუმცა ეს ფაქტი თავად ჭიათურელებში პროტესტს აღარ იწვევს. მადნის მოპოვების გარდა, პრობლემას ის ავტომობილებიც ქმნიან, რომლითაც მადნის გადზიდვა ხდება.