ევროინტეგრაცია კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისთვის {VIDEO}

2017 წლის 28 მარტი | 14:31

ევროპასთან ასოცირების შეთანხმება – ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცე სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების პრევენციის კონტექსტში.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 331.