ევროდაიჯესტი 25 ნოემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

2015 წლის 25 ნოემბერი | 20:03