ევროდაიჯესტი 16 დეკემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

2015 წლის 16 დეკემბერი | 13:10