ევროდაიჯესტი 13 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

2015 წლის 13 ოქტომბერი | 20:12