ევროდაიჯესტი 1 დეკემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

2015 წლის 2 დეკემბერი | 14:48