ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ტრადიციები და იდენტობა {VIDEO} (სომხური ტიტრებით)

2016 წლის 26 თებერვალი | 17:20

ევროკავშირის ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებას, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების პატივისცემა წარმოადგენს. რა წერია ასოცირების ხელშეკრულებაში უმცირესობათა უფლებებზე.

რას გულისხმობს დასავლეთთან ინტეგრაცია სამცხე–ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების თვითმყოფადობის, მათი განსხვავებული ტრადიციების, წეს–ჩვეულებების, ენისა და კულტურის საკითხებში.

წყარო: TV9.