პრემიერის ხედვა სასოფლო-სამეურნეო მიწების გასხვისების შესახებ [Video]

2017 წლის 8 ივნისი | 15:10

მივიღეთ გადაწყვეტილება, საკონსტიტუციო კომისიას მივმართოთ ინიციატივით, კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისება არ იქნება შესაძლებელი იმ პირზე, ვისაც არ გააჩნია საქართველოს მოქალაქეობა.

ვრცლად იხილეთ: http://gov.ge/s/e7eae