საქართველოს დამოუკიდებლობის გზა და ევროპული მისწრაფებები [Video]

2017 წლის 29 მაისი | 14:59

მემატიანეები საქართველოს მთელ ისტორიას თავისუფლებისთვის ბრძოლას უკავშირებენ. ამ ბრძოლებში ისტორიკოსები იმ ალიანსებზეც საუბრობენ, რომელიც ქვეყნის ბუნებრივ, ორგანულ და ეროვნულ ფსიქოლოგიურ, მიდრეკილებას წარმოადგენდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიას ისტორიკოსი დავით მუსხელიშვილი გვიზიარებს.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 341.