დროებითი სამუდამო საცხოვრებელი

2011 წლის 25 ოქტომბერი | 18:10

ფოთში დევნილებისათვის განკუთვნილ ახალ რაიონში აფხაზეთიდან დევნილი 1 168 ოჯახი დასახლდა.